Výroční zprávy

Náš spolek byl založen v roce 2013, avšak pro jinou činnost.
Nová činnost byla zahájem v březnu 2019. Aktuální výroční zpráva bude zveřejněna po účetní uzávěrce v r. 2020. 

Děkujeme za pochopení a přízeň.

Nikola Carić
jednatel a ředitel spolku Nádech z.s.