NE spalovně SUEZ v Ostravě

Spalovna nebezpečného odpadu již v současné době v Ostravě je. Provozuje ji od roku 1999 společnost SUEZ. V roce 2019 požádali v procesu EIA o její rozšíření. Plánovaná kapacita měla být dalších 20 000 tun ročně. To by odpovídalo tisícům kamionům ročně a  přispívalo k dalšímu znečišťování ovzduší v již tak zamořené Ostravě. 


Kromě toho současná spalovna vypouští do ovzduší kromě prachových částic také  arsen a rtuť. A výměna 22 kotlů na tuhá paliva v domácnostech toto nenahradí.

Nová spalovna, která má vzniknout bude velmi podobná té, která tu již je. Technologie je založená na spalování v kotli, kde dochází k procesu hoření a tím i k produkci škodlivých emisí.

Argumentace MŽP je, že v Ostravě je dlouhodobě špatná kvalita ovzduší a proto další zdroj znečištení nebude mít vliv na jeho další zhoršení.

S tímto tvrzením nesouhlasíme a proto proti tomu podnikáme další kroky.

Ostravané  se dvakrát postavili proti tomuto rozšíření a i když byl záměr v procesu EIA zamítnut, tak Ministerstvo životního prostředí jej i přes jejich nesouhlas schválilo.

V současné době se připravuje stavební řízení, které posvětí stavbu spalovny. Tomu chceme zabránit.Případně chceme veřejné jednání u kulatého stolu spolu se zástupci města a spolešnosti Suez a chceme se dohodnout na plnění našich požadavků.


Video z demonstrace proti rozšíření spalovny 25.6. 2020

Naše požadavky

NErozšiřovat kapacitu

Současná spalovna má kapacitu 15 000 tun nebezpečného odpadu a nová má mít dalších 20 000

Zrušit starou spalovnu

Stará spalovna je v provozu již více jak 20 let a nemůže splňovat veškeré emisní limity

Postavit bezemisní plazmovou spalovnu

Když už tu má nějaká spalovna být tak ať odpovídá technologiím 21. století a je bezemisní

 Účinná kompenzační opatření

Současné návrhy kompenzací jsou nedostatečné a jen pro efekt. Požadujeme účinná opatření.

Není mi jedno,co dýchám