V roce 2020 jsme začali zostra

Nový rok je tu a my začínáme celkem zostra. Rozhodli jsme se, že nebudeme stát se založenýma rukama  a budeme se aktivně podílet na změnách, které budou mít reálný dopad na znečištění ovzduší.

Proto jsme se 1.1. 2020 podíleli na měření novoročního ohňostroje v Havířově. Koncenrace PM 2,5 místy až 53x překročila maximální povolenou koncentraci, která je 20 µg/m3.

Naměřená data aktuálně zpracovává odborník na vzorkování ovzduší a budou předložena na jednání zastupitelstva v Havířově.

Namísto prosazování práv se zaměřujeme na skutečné problémy, které jsou podloženy daty a ve spolupráci s partnerskými oganizacemi máme pro tento rok připraveny další překvapení.

Rozhodně se máte na co těšit :)