NE spalovně SUEZ v Ostravě !!!

Nesedíme se založenýma rukama a aktivně se podílíme na tom, co se v Ostravě děje.
Náš ředitel, Nikola Carić se zúčastnil pochodu proti rozšíření spalovny nebezpečného odpadu SUEZ. Jsme rádi, že jsme slyšet i vidět.