KONFERENCE VISEGRAD - MANIFESTO ON AIR QUALITY!

Nikola Carić / ředitel má zkušenosti s navazováním spolupráce se zahraničnímu organizacemi:
Levego - Maďarsko
Warszawski alarm smogowy - Polsko v oblasti výměny zkušeností se zdroji znečištění ovzduší těchto zemích.

Na této konferenci probíhala výměna zkušeností v oblasti možností financování, vyměnili jsme si s kolegy také zkušenosti z praxe v boji proti znečištění ovzduší.

Mohlo by vás zajímat:

Rad, co jíst a pít, najdeme všude kolem sebe desítky. O tom, co dýcháme, se ale dozvídáme většinou pouze ze zpráv o počasí, kde většina z nás údaje o ozonu a polétavém prachu s nezájmem ignoruje. Máloco je přitom pro naše zdraví a kvalitu života tak důležité, jako čistý vzduch.

Jako členové asociace nevládních organizací Zeleného kruhu jsme se účastnili online Oborového setkání nevládních ekologických organizací. Dozvěděli jsme se o aktuálním dění v Uhelné komisi, co se chystá v odpadové legislativě, nebo na čem se pracuje v mezioborových sítích NeoN a Síti k ochraně demokracie, se kterými Zelený kruh spolupracuje.

Na...