KONFERENCE VISEGRAD - MANIFESTO ON AIR QUALITY!

Nikola Carić / ředitel má zkušenosti s navazováním spolupráce se zahraničnímu organizacemi:
Levego - Maďarsko
Warszawski alarm smogowy - Polsko v oblasti výměny zkušeností se zdroji znečištění ovzduší těchto zemích.

Na této konferenci probíhala výměna zkušeností v oblasti možností financování, vyměnili jsme si s kolegy také zkušenosti z praxe v boji proti znečištění ovzduší.

Mohlo by vás zajímat:

Velmi nás těší, že si dlouhodobé snahy a konstantních názorů našeho předsedy Nikoly Cariće na spalovnu v Ostravě všímají tak významné organizace, jako je Arnika.

Obrátili se na nás partneři ze zahraničí a začínáme pracovat na novém projektu, který bude mít široký dosah.
V nejbližších dnech se setkáme na první projektové schůzce. Zůstaňte naladěni, brzy vám přineseme více informací a fotky ze setkání.

Jsme nadšení, že se nám v tak krátké době působení naší organizace, podařilo zapojit do mezinárodního projektu...