Jarní Oborové setkání nevládních ekologických organizací

Jako členové asociace nevládních organizací Zeleného kruhu jsme se účastnili online Oborového setkání nevládních ekologických organizací. Dozvěděli jsme se o aktuálním dění v Uhelné komisi, co se chystá v odpadové legislativě, nebo na čem se pracuje v mezioborových sítích NeoN a Síti k ochraně demokracie, se kterými Zelený kruh spolupracuje. 

Na setkání  48 zástupců nevládních organizací jsme se též poučili jaký rozdíl vidí lidé mezi neziskovkami a nevládkami, jak si stojí enviro nevládní organizace mezi NNO z ostatních tematických oblastí a jaký mají environmentální sdružení potenciál získat nové dárce.

Věříme, že nabyté informace a nové kontakty již brzy využijeme v našem snažení o změnu nejen na ostravsku.