Aktivity

29. říjen 2018
Debata v Centru PANT

Jak je to s kvalitou česko-polského ovzduší? Zlepšuje se nebo zhoršuje? A kdo za to může? Co je prioritou státních správ obou zemí v průběhu posledních let? A jak to vnímají a prezentují média?

»
18. říjen 2018
Projekt Čistá školka

Na podzim 2018, Nikola Carić jako jednatel společnosti DUSTEE a také jako ředitel Čistého nebe ve spolupráci se společností Philips přichází s projektem ČISTÁ ŠKOLKA.

»
5. říjen 2018
Terminál Heřmanice

Nikola Carić ředitel ČN se zůčastnil jednání odpůrců této skládky, přispěl svým odborným názorem a maximálně podpořil jejich snažení.

»
25. září 2018
Jmenování Nikoly Cariće do pracovní skupiny MŽP

Nikola Carić byl jmenován do pracovní skupiny Národního programu snižování emisí v ČR ("NPSE")

»
10. září 2018
Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny v klimatu

Byli jsme pozváni na mezinárodní konferenci k problematice adaptace měst na změny klimatu se konala v pondělí 10. září 2018 v Ostravě v malém sále multifunkční haly Gong v Dolní oblasti Vítkovice.

»
8. červen 2018
Koordinace aktivit ohledně Spalovny nebezpečných odpadů

Nikola Carić rozjíždí aktivity a jednání s dalšími neziskovými organizacemi a občany, kterým není lhostejné, že v Ostravě Přívoze se má rozšířit nová spalovna nebezpečných odpadů.

»
19. duben 2018
Nikola Carić byl jmenován členem expertní skupiny Čistý moravskoslezský kraj

Díky nabitým znalostem a zkušenostem byl Nikola Carić jmenován náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje paní Jarmilou Uvírovou do expertní skupiny Čistý moravskoslezský kraj.

»
4. duben 2018
Erasmus +

Nikola Carić ve svém dřívějším působení zapojil také do projektu Erasmus +

»
21. březen 2018
I LOVE AIR REGION

Cílem tohoto projektu je výměna a implementace zkušenosti veřejné správy na regionální úrovni a vytvoření regionálních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší.

»
7. březen 2018
Debata Piratecon v Ostravském Impact Hubu

Kritický stav ovzduší na Ostravsku byl důvodem, proč Piráti v sobotu uspořádali v Impact Hubu konferenci PirateCon s podtitulem Otevřené fórum o životním prostředí.

»
11. leden 2018
Skládka pro koksovnu Arcelor Mittal – „Třicet mladých stromků prachu nezabrání“

V lednu jsme se aktivně účastnili jednání a řízení EIA ohledně povolení skládky uhlí pro Arcelor Mittal.

»
15. prosinec 2017
Náš ředitel je členem rady Zeleného kruhu

Od prosince roku 2017 je náš ředitel člen rady Zeleného kruhu.

»
6. říjen 2017
KONFERENCE VISEGRAD - MANIFESTO ON AIR QUALITY!

Nikola Carić / ředitel má zkušenosti s navazováním spolupráce se zahraničnímu organizacemi

»
1 2 3 4