Aktivity

6. říjen 2020
Výzva pro premiéry zemí střední a východní Evropy: podpořte spravedlivou a udržitelnou obnovu ekonomiky

Ředitel Nádechu Nikola Carić připojil svůj podpis pod výzvu pro premiéry střední a východní Evropy.

»
27. srpen 2020
Uhelná komise Zeleného kruhu se nás ptala na názor

Dnes se Nikola Carić sešel s Jiřím Koželouhem, který je členem Uhelné komise Zeleného kruhu. Jiří Koželouh se nás ptal na problémy významných zdrojů emisního zatížení na Ostravsku.

»
6. srpen 2020
Vyjádření Nádechu z.s. k limitům chemických polutantů nebezpečného odpadu pro evropskou komisi

Díky našemu členství v Koalici pro 3R, kde spolu s ostatními členy prosazujeme udržitelné ekonomické i ekologické nakládání s odpady, jsme se mohli vyjádřit k Evropské komisi ve věci stanovení limitů chemických polutantů v odpadu ze spaloven.
Zatím se vyjádřilo celkem 22 subjektů včetně Nádechu.

Celé znění našeho návrhu si můžete stáhnout viz níže a po jednoduché registraci se můžete připojit a vyjádřit svůj názor zde

»
5. srpen 2020
Jsme členy Koalice pro 3R

Velmi nás těší, že si dlouhodobé snahy a konstantních názorů našeho předsedy Nikoly Cariće na spalovnu v Ostravě všímají tak významné organizace, jako je Arnika.

»
16. červenec 2020
Jsme součástí mezinárodního projektu

Obrátili se na nás partneři ze zahraničí a začínáme pracovat na novém projektu, který bude mít široký dosah.
V nejbližších dnech se setkáme na první projektové schůzce. Zůstaňte naladěni, brzy vám přineseme více informací a fotky ze setkání.

Jsme nadšení, že se nám v tak krátké době působení naší organizace, podařilo zapojit do mezinárodního projektu takového rozsahu.

»
14. červenec 2020
Rozhovor s Nikolou Carićem pro Startupjobs

Byl to od začátku dobře našlápnutý projekt: drobné krabičky s pěkným designem, které sbírají data o kvalitě vzduchu, dokáží najít zdroj znečištění a předpoví, kdy bude vzduch na dýchání příznivý a kdy nikoliv. Startupu se dařilo, navázal zajímavé spolupráce a získal místo ve zvučném akcelerátoru. Původně unikátnímu produktu Dustee ale během let přibyla na trhu konkurence, která startup přiškrtila. Poslední ránu mu zasadila koronavirová krize, jež odradila investora. Tvůrce Dustee zůstal ve startupu sám, přesto ale firmu nepoložil. Připravuje nový produkt, také v oblasti kvality ovzduší, který je právě v patentovém řízení. Věří, že s ním na trhu uspěje.

»
13. červenec 2020
Ministerstvo životního prostředí potvrdilo vliv PM částic na předčasnou úmrtnost obyvatel !

Právě se nám dostal do ruky oficiální dokument Ministerstvo životního prostředí kde se píše:" Zásadním ukazatelem zdravotních dopadů dlouhodobé expozice je odhad počtu předčasně zemřelých pro dospělou populaci nad 30 let věku s vyloučením vnějších příčin úmrtí (úrazy, sebevraždy apod.).

»
12. červenec 2020
NE spalovně SUEZ v Ostravě !!!

Nesedíme se založenýma rukama a aktivně se podílíme na tom, co se v Ostravě děje.
Náš ředitel, Nikola Carić se zúčastnil pochodu proti rozšíření spalovny nebezpečného odpadu SUEZ. Jsme rádi, že jsme slyšet i vidět.

»
26. červen 2020
Čisté nebe nad Ostravou

Dnes ráno máme v Ostravě opět krásně čisté nebe.
Hodnoty PM 2,5 jsou zvýšené na celém území Ostravy a SO2 v Radvanicích je také nad limitem.
V nose to lechtá, štípe a hlava začíná bolet jak střep.
Jen v médiích a na oficiálních stránkách je klid.

»
25. červen 2020
Arsen a rtuť? Dík, nemám chuť!

Nádech z.s. spolu s Extinction Rebellion Ostrava a Dýchám v Ostravě jsme PROTI rozšíření spalovny nebezpečného odpadu SUEZ v Ostravě. Ostravané se dvakrát postavili proti tomuto rozšíření a i když byl záměr v procesu EIA zamítnut, tak Ministerstvo životního prostředí jej i přes jejich nesouhlas schválilo.

V současné době nikdo neví co se děje. My ale situaci sledujeme a nenecháme to jen tak.

»
19. červen 2020
Nedělejme z Ostravy popelnici nebezpečného odpadu z celé republiky!

Společně s Dýchám v Ostravě, Extinction Rebellion Ostrava a Extinction Rebellion Česká republika jsme se sešli, abychom spojili síly a dosáhli reálné změny kvality ovzduší nejen v Ostravě. Sledujte nás, bude to bomba 💣🧨

25.6. 2020 bude Nikola Carić řečníkem na pochodu proti rozšíření spalovny.

Pokud vám není jedno co dýcháte, přijdťe nás podpořit.

»
15. červen 2020
Petice a prohlášení proti přehradám a za systémové řešení sucha

Připojujeme se k petici!
Namísto plánování desítek a stovek nových přehrad by se pozornost a veškeré dostupné kapacity měly věnovat tomu, aby náš stát už v nejbližších letech začal mnohem účinněji než doposud uzdravovat krajinu a zvyšovat její schopnost zachytávat a zadržovat vodu na polích i v lesích. Stejně tak je třeba podnikat rozhodnější kroky k tomu, abychom aktivně předcházeli dalšímu zhoršování klimatu.

»
4. červen 2020
Přispěli jsme našimi znalostmi EONu

Čistý vzduch a kde ho vzít

»
25. květen 2020
Stali jsme se členy pracovní skupiny Zeleného kruhu k ovzduší

Díky našemu členství v Zeleném kruhu jsme se dnes stali členy pracovní skupiny k problematice kvality ovzduší. Věříme, že i nadále budeme moct přispívat našimi znalostmi, kontakty a nadšením k tomu, abychom spolu s dalšími odborníky prosazovali právo obyvatel na čistý vzduch.

»
28. duben 2020
Jarní Oborové setkání nevládních ekologických organizací

Jako členové asociace nevládních organizací Zeleného kruhu jsme se účastnili online Oborového setkání nevládních ekologických organizací. Dozvěděli jsme se o aktuálním dění v Uhelné komisi, co se chystá v odpadové legislativě, nebo na čem se pracuje v mezioborových sítích NeoN a Síti k ochraně demokracie, se kterými Zelený kruh spolupracuje.

»
1 2 3 4