Aktivity

18. leden 2021
Jak se dozvím, co vlastně dýchám?

Opravdu včas zjistíme, zda vzduch, který dýcháme je pro nás zdravý? A co můžeme udělat pro to, abychom se dozvěděli, co skutečně dýcháme?

»
13. prosinec 2020
Co má společného osvětlení se špatným ovzduším na ostravsku?

V pořadu Nedej se z ČT vyšlo v podstatě najevo, že Moravskoslezský kraj vydal kladné stanovisko pro skládku uhlí v LIBERTY Ostrava na základě povolení k osvětlení plochy pro vykládku koksu.

»
10. prosinec 2020
Přednáška o měření kvality ovzduší pro Bělorusko

Nikola Carić dne 10.12. 2020 přednášel na téma měření kvality ovzduší v rámci webináře pořádaném Arnikou pro Běloruské občany.

»
18. listopad 2020
Oborové setkání Zeleného Kruhu 2020

I přes ztíženou covidovou siuaci se účastníme oborového setkání Zeleného kruhu. Připravujeme strategii na další rok a předáváme si zkušenosti a postřehy z jiných ekologických organizací.

»
5. listopad 2020
Nádech se stal členem Klimatické koalice

Ve středu 4.11. 2020 jsme se stali členy Klimatické koalice. Jsme velmi rádi za možnost podílet se na společných aktivitách a nové příležitosti spolupráce.

»
6. říjen 2020
Výzva pro premiéry zemí střední a východní Evropy: podpořte spravedlivou a udržitelnou obnovu ekonomiky

Ředitel Nádechu Nikola Carić připojil svůj podpis pod výzvu pro premiéry střední a východní Evropy.

»
27. srpen 2020
Uhelná komise Zeleného kruhu se nás ptala na názor

Dnes se Nikola Carić sešel s Jiřím Koželouhem, který je členem Uhelné komise Zeleného kruhu. Jiří Koželouh se nás ptal na problémy významných zdrojů emisního zatížení na Ostravsku.

»
6. srpen 2020
Vyjádření Nádechu z.s. k limitům chemických polutantů nebezpečného odpadu pro evropskou komisi

Díky našemu členství v Koalici pro 3R, kde spolu s ostatními členy prosazujeme udržitelné ekonomické i ekologické nakládání s odpady, jsme se mohli vyjádřit k Evropské komisi ve věci stanovení limitů chemických polutantů v odpadu ze spaloven.
Zatím se vyjádřilo celkem 22 subjektů včetně Nádechu.

Celé znění našeho návrhu si můžete stáhnout viz níže a po jednoduché registraci se můžete připojit a vyjádřit svůj názor zde

»
5. srpen 2020
Jsme členy Koalice pro 3R

Velmi nás těší, že si dlouhodobé snahy a konstantních názorů našeho předsedy Nikoly Cariće na spalovnu v Ostravě všímají tak významné organizace, jako je Arnika.

»
16. červenec 2020
Jsme součástí mezinárodního projektu

Obrátili se na nás partneři ze zahraničí a začínáme pracovat na novém projektu, který bude mít široký dosah.
V nejbližších dnech se setkáme na první projektové schůzce. Zůstaňte naladěni, brzy vám přineseme více informací a fotky ze setkání.

Jsme nadšení, že se nám v tak krátké době působení naší organizace, podařilo zapojit do mezinárodního projektu takového rozsahu.

»
14. červenec 2020
Rozhovor s Nikolou Carićem pro Startupjobs

Byl to od začátku dobře našlápnutý projekt: drobné krabičky s pěkným designem, které sbírají data o kvalitě vzduchu, dokáží najít zdroj znečištění a předpoví, kdy bude vzduch na dýchání příznivý a kdy nikoliv. Startupu se dařilo, navázal zajímavé spolupráce a získal místo ve zvučném akcelerátoru. Původně unikátnímu produktu Dustee ale během let přibyla na trhu konkurence, která startup přiškrtila. Poslední ránu mu zasadila koronavirová krize, jež odradila investora. Tvůrce Dustee zůstal ve startupu sám, přesto ale firmu nepoložil. Připravuje nový produkt, také v oblasti kvality ovzduší, který je právě v patentovém řízení. Věří, že s ním na trhu uspěje.

»
13. červenec 2020
Ministerstvo životního prostředí potvrdilo vliv PM částic na předčasnou úmrtnost obyvatel !

Právě se nám dostal do ruky oficiální dokument Ministerstvo životního prostředí kde se píše:" Zásadním ukazatelem zdravotních dopadů dlouhodobé expozice je odhad počtu předčasně zemřelých pro dospělou populaci nad 30 let věku s vyloučením vnějších příčin úmrtí (úrazy, sebevraždy apod.).

»
12. červenec 2020
NE spalovně SUEZ v Ostravě !!!

Nesedíme se založenýma rukama a aktivně se podílíme na tom, co se v Ostravě děje.
Náš ředitel, Nikola Carić se zúčastnil pochodu proti rozšíření spalovny nebezpečného odpadu SUEZ. Jsme rádi, že jsme slyšet i vidět.

»
26. červen 2020
Čisté nebe nad Ostravou

Dnes ráno máme v Ostravě opět krásně čisté nebe.
Hodnoty PM 2,5 jsou zvýšené na celém území Ostravy a SO2 v Radvanicích je také nad limitem.
V nose to lechtá, štípe a hlava začíná bolet jak střep.
Jen v médiích a na oficiálních stránkách je klid.

»
25. červen 2020
Arsen a rtuť? Dík, nemám chuť!

Nádech z.s. spolu s Extinction Rebellion Ostrava a Dýchám v Ostravě jsme PROTI rozšíření spalovny nebezpečného odpadu SUEZ v Ostravě. Ostravané se dvakrát postavili proti tomuto rozšíření a i když byl záměr v procesu EIA zamítnut, tak Ministerstvo životního prostředí jej i přes jejich nesouhlas schválilo.

V současné době nikdo neví co se děje. My ale situaci sledujeme a nenecháme to jen tak.

»
1 2 3 4