Vyjádření Nádechu z.s. k limitům chemických polutantů nebezpečného odpadu pro evropskou komisi

« zpět
06. 08. 2020

petice

Díky našemu členství v Koalici pro 3R, kde spolu s ostatními členy prosazujeme udržitelné ekonomické i ekologické nakládání s odpady, jsme se mohli vyjádřit k Evropské komisi ve věci stanovení limitů chemických polutantů v odpadu ze spaloven. 
Zatím se vyjádřilo celkem 22 subjektů včetně Nádechu.  

Celé znění našeho návrhu si můžete stáhnout viz níže a po jednoduché registraci se můžete připojit a vyjádřit svůj názor zde

Stáhnout celé znění