Uhelná komise Zeleného kruhu se nás ptala na názor

« zpět
27. 08. 2020

Dnes se Nikola Carić sešel s Jiřím Koželouhem, který je členem Uhelné komise Zeleného kruhu. Jiří Koželouh se nás ptal na problémy významných zdrojů emisního zatížení na Ostravsku.

Řešili jsme mimo uhlíkovou neutralitu skládkování uhlí, koksárnu a skládku strusky v Liberty Ostrava a také jsme dlouze diskutovali nad významností a potřebností OKK Koksoven v centru Ostravy.

Společně jsme dospěli k názoru, že pokud Ostrava a celý Moravskoslezský region chce být v dnešní době konkurenceschopný a chce udržet mladé lidi v regionu, tak je potřeba významný odklon od využití uhlí a proměnu slibů v činy.