Přednáška o měření kvality ovzduší pro Bělorusko

« zpět
10. 12. 2020

 

v

Nikola Carić byl požádán organizací Arnika aby se podělil o své zkušenosti s měřením kvality ovzduší v česku.

Během přednášky shrnul výhody i nevýhody oficiálních stanic kvality ovzduší a nastínil trendy, které přináší technické možnosti doby, ve které žijeme. Z přednášky vyplynulo, že podobné problémy, týkající se častých výpadků a nedostatku pokrytí měření se nepotýkají pouze občané  česka, ale že v Bělorusku jsou na tom v mnoha ohledech mnohem hůře.

Věříme, že se nám podařilo navázat cenné kontaty a budeme i nadále rozvíjet naši spolupráci.