Přednášeli jsme na Zelené letní škole 2021 Ekotransformace měst

« zpět
23. 07. 2021

ovzdusi01

23.7.2021 Nikola Carić přednášel veřejnosti na Zelené letní škole 2021 Ekotransformace měst o tom, jaké jsou oficiální metody kvality ovzduší, jaký vliv na zdraví má znečištěný vzduch a jak je možné se aktivně zapojit do ochrany svého vlastního zdraví a současně neprodukovat škodlivé emise. 


Níže si můžete přečíst o celé akci více.

EKOTRANSFORMACE MĚST 2021

Více než 70 % lidí v České republice dnes žije ve městech. Pro většinu z nás se město stalo hlavním životním prostředím. Podoba městského prostoru se zásadně odráží v kvalitě našeho života.

Města ale také významně ovlivňují svoje okolí. Velkou měrou přispívají k produkci uhlíkových emisí a podílejí se tak na klimatické změně. Udržitelnost měst je jedním z klíčů k řešení mnoha globálních problémů.

Zdravá a odolná města

Co si představíme, když se řekne zelené, chytré nebo udržitelné město? Zdraví měst si spojujeme s kvalitou ovzduší, bezpečnou a ekologickou dopravou, péčí o městskou zeleň či snahou o snižování emisí uhlíku a využívání obnovitelných zdrojů energie. Udržitelnost má ale také sociální, ekonomický a kulturní rozměr. Patří k ní rozvoj místních komunit i podpora občanské angažovanosti.

zls2021_event.jpg

EKOTRANSFORMACE MĚST 2021

Letošní ročník zelené letní školy se zaměří na některá z výše uvedených témat. Čeká nás víkend plný zajímavých seminářů, debat, prezentací a zážitkových workshopů. Na co se můžete těšit:

 • Smart City – Jak začít? – shrnutí z projektu Principy Smart City

 • Čisté ovzduší ve městech – jak na měření kvality městského ovduší, jaký je vliv dopravy na zdraví lidí

 • Urbanismus a doprava – jak jednotlivé typy dopravy ovlinují podobu města, vliv na architekturu, zeleň a veřejný prostor

 • Jak efektivně mluvit o klimatické krizi – projekt Fakta o klimatu

 • Moderní odpadové hospodářství – inspirativní příklady z praxe českých měst a obcí

 • Re-use centra – jak fungují a co je potřeba k jejich zřizování

 • Suroviny pro energetickou transformaci – jak udržitelně zvládnout přechod na obnovitelné zdroje

 • Vizuální smog ve městech – skoncujme s agresivní reklamou ve veřejném prostoru

 • Genderový pohled na finance a rozpočty – spravedlivější využívání veřejných peněz z hlediska rovnosti žen a mužů

 • Jak přijít za lidmi, kteří nepřijdou za námi? – experimenty s organizováním v českém kontextu

 • Duševní wellness – jak se bránit vyhoření v politice nebo aktivismu

Celý program najdete ZDE

 

Pro koho je zelená letní škola určena

K účasti srdečně zveme všechny, kdo se zajímají o zelenou politiku a chtějí se aktivně podílet na jejím prosazování. Akce může být přínosná zejména pro:

 • komunální a krajské politiky se vztahem k ekologickým tématům, kteří se chtějí inspirovat konkrétními příklady zavádění udržitelných řešení do praxe

 • lidi, kteří v rámci své profesionální, politické nebo občanské činnosti komunikují environmentální témata veřejnosti – vědci, odborníci, učitelé a učitelky, aktivisti, politici, novináři a další

 • lidi, kteří se aktivně podílejí na ekologických nebo klimatických akcích formou aktivismu, výzkumu, politické činnosti a podobně.

Další chystané akce: https://www.aktivniobcanstvi.cz