Nádech se připojil k celosvětové síti Global waste Cleaning Network

« zpět
30. 11. 2021

Dnes jsme se připojili k celosvětové síti Global waste Cleaning Network a stali jsme se tak prvními členy této organizace v ČR.

Jsme velice hrdí na to, že nás tato organizace sama oslovila a přizvala ke spolupráci.

GWCN (Global Waste Cleaning Network) je mezinárodní nezisková síť složená z nevládních organizací, vzdělávacích institucí a společností ze soukromého i veřejného sektoru, které se aktivně zabývají otázkami životního prostředí souvisejícími s nakládáním s pevnými, kapalnými nebo plynnými odpady a jejich snižováním.

Tato organizace je v čele růstu pevné platformy a prosperující sítě společností, nevládních organizací a institucí zabývajících se životním prostředím a energetikou, a to jak soukromých, tak veřejných; které se aktivně zabývají otázkami životního prostředí, prosazují snižování emisí uhlíku a nakládání s odpady všeho druhu; tj. pevnými, kapalnými i plynnými odpady, které mají nepříznivý dopad na životy, flóru a faunu a ekosystémy. V současné době jsou členové této organizace rozmístěni ve 150 zemích světa.

Součástí GWCN je také výzkumné centrum (a s ním spojený časopis), v němž pracují doktorandi a další akademičtí a odborní pracovníci z celého světa, kteří se zabývají rozvíjením výzkumné činnosti ve více než 20 oblastech specializací, a to buď celosvětově, nebo se zaměřením na konkrétní zeměpisné oblasti a země.