Ministerstvo životního prostředí potvrdilo vliv PM částic na předčasnou úmrtnost obyvatel !

« zpět
13. 07. 2020

Nádech z.s.

Právě se nám dostal do ruky oficiální dokument Ministerstvo životního prostředí kde se píše:" Zásadním ukazatelem zdravotních dopadů dlouhodobé expozice je odhad počtu předčasně zemřelých pro dospělou populaci nad 30 let věku s vyloučením vnějších příčin úmrtí (úrazy, sebevraždy apod.). Tento ukazatel zahrnuje jak předčasnou úmrtnost pro jednotlivé příčiny úmrtí (kardiovaskulární nebo respirační onemocnění, rakoviny plic atd.), tak i úmrtí v důsledku krátkodobé expozice PM. Odhaduje se, že navýšení roční koncentrace PM10 o každých 10 μg/m3 nad 13,3 μg/m3/rok zvyšuje celkovou předčasnou úmrtnost exponované populace o 4,65 %."

‼️To je 2x více než jaká je úmrtnost na koronavirus, která je 2,3%‼️