Jsme členy Koalice pro 3R

« zpět
05. 08. 2020

spalovna

Velmi nás těší, že si dlouhodobé snahy a konstantních názorů našeho předsedy Nikoly Cariće na spalovnu v Ostravě všímají tak významné organizace, jako je Arnika

Proto jsme přijali pozvání do Koalice pro 3R, která je neformálním uskupením občanských spolků, zastupitelů i běžných občanů, kteří jsou kritičtí vůči již několik let sílícímu zájmu o stavbu spaloven odpadů, ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) a jim podobných zařízení v České republice. 

Koalice vznikla v roce 2012, později byla její aktivita utlumena a znovu obnovena v roce 2020. Došlo k tomu především v souvislosti s projednáváním novel pro odpadové hospodářství České republiky a klíčových zákonů, zákona o odpadech a zákon o obalech.

Nyní můžeme spolu s dalšími odborníky a organizacemi řešit problematiku spaloven nejen na lokální, ale také celoevropské úrovni.