Co má společného osvětlení se špatným ovzduším na ostravsku?

« zpět
13. 12. 2020
 
Liberty Ostrava
 
V pořadu Nedej se z ČT vyšlo v podstatě najevo, že Moravskoslezský kraj vydal kladné stanovisko pro skládku uhlí v LIBERTY Ostrava na základě povolení k osvětlení plochy pro vykládku koksu.
 
Celý pořad naleznate zde
 
Ředitel Nádech z.s. Nikola Carić, byl u všech těchto kauz a snažil se na ně upozorňovat jak občany, tak především politiky na kraji i na ministerstvech.
Tento pořad přesně shrnuje podstatu toho, proč se ani po letech nedaří s těmito problémy pohnout.
Úředníci přehrávají odpovědnost z jednoho na druhého a zaštiťují se dokumenty, které jsou naprosto irelevantní.
 
Kde není vůle, tam není ani cesta.