Aktivity

30. listopad 2021
Nádech se připojil k celosvětové síti Global waste Cleaning Network

Dnes jsme se připojili k celosvětové síti Global waste Cleaning Network a stali jsme se tak prvními členy této organizace v ČR.

»
25. září 2021
Stali jsme se součástí projektu Clean Air for Ukraine

Náš ředitel, Nikola Carić byl pozván jakožto odborník na kvalitu ovzduší a senzorický monitoring vzduchu v rámci projektu Clean air for Ukraine na kterém se podílí Eco City, Arnika a municipality na Ukrajině.

»
24. září 2021
Reportáž z akce Meet and Code: Postav si svůj senzor vzduchu

Bylo to ještě lepší, než jsme čekali!

»
11. srpen 2021
Postav si svůj senzor vzduchu 24.9. 2021

Nádech z.s. ve spolupráci s Fajna Dílna a Senzorvzduchu.cz chtějí mládež naučit, jak si jednoduše pod vedením zkušených lektorů sestavit svůj vlastní senzor vzduchu.

»
23. červenec 2021
Přednášeli jsme na Zelené letní škole 2021 Ekotransformace měst

23.7.2021 Nikola Carić přednášel veřejnosti na Zelené letní škole 2021 Ekotransformace měst o tom, jaké jsou oficiální metody kvality ovzduší, jaký vliv na zdraví má znečištěný vzduch a jak je možné se aktivně zapojit do ochrany svého vlastního zdraví a současně neprodukovat škodlivé emise.

»
25. červen 2021
Ředitel Nádech z.s. se stal zakladatelem spolku Senzor vzduchu

Nádech se tak zapojil do mezinárodní komunity Sensor community, která provozje síť více jak 14 500 senzorů kvality ovzduší.

»
13. duben 2021
Jarní oborové setkání Zeleného kruhu 2021

Covid nezmizel tak rychle jak jsme doufali, ale i přesto jsme se spolu se zástupci ekologických organizací Zeleného kruhu sešli alespoň online.

»
30. březen 2021
Projekt DUSTEE v Hospodářských novinách

„Nabyl jsem dojmu, že města nemají opravdový zájem cokoliv změnit. A i když se jednotlivcům v radách měst líbí možnost mít data v reálném čase, tak jiní z toho mají panickou hrůzu."

»
19. březen 2021
Demokracie není samozřejmost, pomáháme ji chránit

Stali jsme se součástí Sítě k ochraně demokracie. Propojuje všechny, kteří mají i přes odlišnost svých názorů chuť postavit se za demokracii a její základní principy.

»
22. leden 2021
Havířov, Karviná a Ostrava se umístili v TOP 10

Velká mezinárodní studie zjistila, že v počtu úmrtí způsobených jemnými prachovými částicemi jsou mezi 1000 městy v TOP 10 i 3 města v Moravskoslezském kraji: Havířov, Karviná a Ostrava.

»
18. leden 2021
Jak se dozvím, co vlastně dýchám?

Opravdu včas zjistíme, zda vzduch, který dýcháme je pro nás zdravý? A co můžeme udělat pro to, abychom se dozvěděli, co skutečně dýcháme?

»
13. prosinec 2020
Co má společného osvětlení se špatným ovzduším na ostravsku?

V pořadu Nedej se z ČT vyšlo v podstatě najevo, že Moravskoslezský kraj vydal kladné stanovisko pro skládku uhlí v LIBERTY Ostrava na základě povolení k osvětlení plochy pro vykládku koksu.

»
10. prosinec 2020
Přednáška o měření kvality ovzduší pro Bělorusko

Nikola Carić dne 10.12. 2020 přednášel na téma měření kvality ovzduší v rámci webináře pořádaném Arnikou pro Běloruské občany.

»
18. listopad 2020
Oborové setkání Zeleného Kruhu 2020

I přes ztíženou covidovou siuaci se účastníme oborového setkání Zeleného kruhu. Připravujeme strategii na další rok a předáváme si zkušenosti a postřehy z jiných ekologických organizací.

»
5. listopad 2020
Nádech se stal členem Klimatické koalice

Ve středu 4.11. 2020 jsme se stali členy Klimatické koalice. Jsme velmi rádi za možnost podílet se na společných aktivitách a nové příležitosti spolupráce.

»
1 2 3 4