Aktivity

Naše zkušenosti z konferencí a výstupy v médiích
...přikládáme úspěchy a zkušenosti ředitele Nikoly Cariće i z jeho dřívějšího působení

Erasmus +

04.04.2018

Nikola Carić ve svém dřívějším působení zapojil také do projektu Erasmus + kde v rámci spolupráce s kolegy z Polska, Rumunska a Slovenska řešili přípravu vzdělávacího programu pro učitele ZŠ, aby mohli své žáky vzdělávat v oblasti problematiky kvality ovzduší.

Cílem tohoto projektu je výměna a implementace zkušenosti veřejné správy na regionální úrovni a vytvoření regionálních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší - opatření u lokálních zdrojů, kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, sjednocení emisních limitů a podmínek provozu u průmyslových podniků, sdílení informací o...

Kritický stav ovzduší na Ostravsku byl důvodem, proč Piráti v sobotu uspořádali v Impact Hubu konferenci PirateCon s podtitulem Otevřené fórum o životním prostředí. Na akci nechyběl předseda Pirátů Ivan Bartoš ani předsedkyně Výboru pro životní prostředí PS PČR Dana Balcarová. Publikum čítající téměř 90 lidí si vyslechlo přednášky na téma...

Od prosince roku 2017 je náš ředitel člen rady Zeleného kruhu.
Zelený kruh je asociace 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Tato organizace byla založena v roce 1989.

Nikola Carić / ředitel má zkušenosti s navazováním spolupráce se zahraničnímu organizacemi:
Levego - Maďarsko
Warszawski alarm smogowy - Polsko v oblasti výměny zkušeností se zdroji znečištění ovzduší těchto zemích.

Na této konferenci probíhala výměna zkušeností v oblasti možností financování, vyměnili jsme si s kolegy také zkušenosti z praxe v boji...

Mohlo by vás zajímat: