Aktivity

Naše zkušenosti z konferencí a výstupy v médiích
...přikládáme úspěchy a zkušenosti ředitele Nikoly Cariće i z jeho dřívějšího působení

Kritický stav ovzduší na Ostravsku byl důvodem, proč Piráti v sobotu uspořádali v Impact Hubu konferenci PirateCon s podtitulem Otevřené fórum o životním prostředí. Na akci nechyběl předseda Pirátů Ivan Bartoš ani předsedkyně Výboru pro životní prostředí PS PČR Dana Balcarová. Publikum čítající téměř 90 lidí si vyslechlo přednášky na téma...

Od prosince roku 2017 je náš ředitel člen rady Zeleného kruhu.
Zelený kruh je asociace 27 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Tato organizace byla založena v roce 1989.

Nikola Carić / ředitel má zkušenosti s navazováním spolupráce se zahraničnímu organizacemi:
Levego - Maďarsko
Warszawski alarm smogowy - Polsko v oblasti výměny zkušeností se zdroji znečištění ovzduší těchto zemích.

Na této konferenci probíhala výměna zkušeností v oblasti možností financování, vyměnili jsme si s kolegy také zkušenosti z praxe v boji...

Mohlo by vás zajímat: