Zapojujeme obyvatele do problematiky čistoty životního prostředí, poskytujeme informace o znečištění a věnujeme se obecně prospěšným službám.

Spolek je založen za účelem zlepšení kvality životního prostředí a ovzduší v České republice, zejména však na Ostravsku.

Znečišťovatelé

hlavní a významné zdroje

Domácnosti

Nesprávný způsob zatápení a nevhodný zdroj paliva. 

Průmysl

Spalovny, koksárny, železárny, povrchová těžba.

Doprava

Kromě prachu je velkým problémem přízemní ozón a oxidy dusíku.

Nabízíme 

Spolupráci

Máme zkušenosti s malými i velkými projekty jako jsou Erasmus + a Visegrad Fund. 

Školení a vzdělávání 

Zaměřujeme se na environmentální problematiku pro školy a veřejnost.

Přednášky a konference

Aktivně se účastníme všude tam, kde můžeme zúročit naše odborné zkušenosti. 

 Odborné poradenství

Dáváme přednost praktickým zkušenostem před teorií. Jednoduchá řešení existují! 

Pracujeme na vlastních projektech, ale také hledáme projekty, které mají smysl. Pojďme spolu něco vymyslet!

Reference

"S Nikolou Carićem, tehdy ředitelem Čistého nebe, spolupracoval Zelený kruh na projektu na pomoc starostům z Ostravska při nahrazování uhlí v domácím vytápění. Věřím, že svůj odborný přehled, zkušenosti a kontakty zúročí i při vedení nového spolku."


Daniel Vondrouš

ředitel Zeleného kruhu, asociace ekologických organizací

„Velmi oceňuji Nikolův aktivní a odborný přístup k problematice kvality ovzduší. Vhodně propojuje teoretické poznatky se svými bohatými praktickými zkušenostmi. Do projektů s ním se vždy rádi zapojíme.“Jarmila Johnová

zakladatelka spolku Pražské matky

Kontaktujte nás